COOKIES & GDPR
Nedan finner du infoom hur vi hanterar cookies & GDPR

COOKIES

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Vi samlar inte in någon personlig information eller information som kan styra ads/banners då vi ej tillhandahåller reklam på vår hemsida.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIRFTER - GDPR
Information om personuppgiftsbehandling
Den 25/5-2018 träder EU:s nya dataskyddsförorning, df, i kraft och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Med df stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför infomera dig som kund till KUNGSBACKA BEAUTY LOUNGE och alla företag som verkar i denna lokal (Affi Balci AB, Joanna Törnqvist AB, Andrea Bjerke, Elisabeth Ingelhammar) om hur vi behandlar dina personuppgifter.   KUNGSBACKA BEAUTY LOUNGE och alla företag som verkar i denna lokal (Affi Balci AB, Joanna Törnqvist AB, Andrea Bjerke, Elisabeth Ingelhammar) åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behndling av dina personuppgifter som vi utför.
KUNGSBACKA BEAUTY LOUNGE och alla företag som verkar i denna lokal (Affi Balci AB, Joanna Törnqvist AB, Beprfct & Nails by Eliin) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgiter innebär all information som kan hänföras till en identiefierbar fysisk person.  
Säkerhet
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgiftermot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekningsystem från intrång.  
Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss finns lagrade på varje företags bokadirektsida under "kunder". Endast den företagare som du bokat en tid hos har tillgång till dina uppgifter. Har du inte haft  någon bokning hos oss under det senaste året så har dina uppgifter raderats för hand:
Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna levera den bästa servicen till dig:
* Namn
* E-post
* Telefonnr
*Personnummer
Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna uföra våra tjänster på bästa sätt.  
Ändamålen med behandlingen av dina uppgifter:
* För att kunna kommunicera med dig
* För att administrera din betalning av tjänsterna
* För att administrera dina bokningar hos oss
* För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift
* För att kunna genomföra marknadsundersökningar
* För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudande till dig.  
* För att vid eventuellt utebliven behandling (pga sen avbokning (24h avbokningsgräns) eller så kallad No show där du ej dykt upp på din behandling) fakturera beloppet för din behandling.
Utlämning av uppgifter
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörere, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.   Överföring till tredje land Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES (inte utanför Sverige heller)   Ändringar i personuppgiftspolicyn Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.  
Radering av uppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nädvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.  
Vill du radera personuppgifter vi har om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss.
Detta kan göras via mail till: kungsbackabeautylounge@outlook.com
Rätt att begära information
Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsäntliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.
Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss.
Detta kan göras via mail till: kungsbackabeautylounge@outlook.com